خدمات ما

روفوکاری

قالیشویی های خوب ، رفوگری را به عنوان یک خدمت حیاتی مدنظر قرار می دهند و برای این کار نسبت به استخدام نیروهای ماهر و کاربلد اقدام می کنند .

پرداخت و پرزگیری

نحوه پرزگیری فرش در قالیشویی افرا با سیستم های صنعتی هوا دهی انجام می شود. طرز کار این سیستم ها به این صورت است که ابتدا فرش باید کاملا تمیز باشد .

ریشه زنی

فرشهایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد.

شستشوی فرش ماشینی

باید در شستشو، متد خاص و منطبق با ویژگی های ظاهری و ساختاری آنها رعایت شود

شیرازه زنی

برای پوشاندن سر پودهای كنار فرش و نظم بخشیدن به كناره‌ها و مهار تارهای كناری فرش بكار می رود

چرم دوزی

مرحله‌ای است که پس از اتمام بافت فرش، جهت استحکام و جلوگیری از سرخوردن فرش و لول شدن آن انجام می‌شود.

01

ریشه زنی

فرشهایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد.

02

پرداخت و پرزگیری

نحوه پرزگیری فرش در قالیشویی افرا با سیستم های صنعتی هوا دهی انجام می شود. طرز کار این سیستم ها به این صورت است که ابتدا فرش باید کاملا تمیز باشد .

03

روفوکاری

قالیشویی های خوب ، رفوگری را به عنوان یک خدمت حیاتی مدنظر قرار می دهند و برای این کار نسبت به استخدام نیروهای ماهر و کاربلد اقدام می کنند

04

چرم دوزی

چرم‌دوزی یا دور دوزی فرش با چرم، مرحله‌ای است که پس از اتمام بافت فرش، جهت استحکام و جلوگیری از سرخوردن فرش و لول شدن آن انجام می‌شود.

34000

پروژه های انجام شده

20

سابقه کار

30

کارمندان

2000

مشتریان راضی